Đặt vé Tắm Bùn Hòn Tằm

Tắm bùn Hòn Tằm

Tắm bùn Hòn Tằm - Gói 01

Vé tắm bùn hòn Tằm, Ca nô vận chuyển 2 chiều, Nước uống chào đón, Ngân bùn khoáng nóng trong bồn 20 phút, Massage toàn thân bằng hệ thống ôn tuyền thủy liệu pháp, Tự do thả mình trong hồ khoáng nóng rộng 1,350m2, Trải nghiệm tắm thác khoáng và hồ khoáng tràn, ăn trưa tại nhà hàng Hồn Việt, Miễn phí di chuyển bằng xe điện, sử dụng khăn, đồ tắm và tủ locker.

Ca nô 2 chiều + tắm bùn + ăn trưa (550,000đ)

Tắm bùn Hòn Tằm - Gói 03

Vé tắm bùn hòn Tằm, Ca nô vận chuyển 2 chiều, Nước uống chào đón, Ngân bùn khoáng nóng trong bồn 20 phút, Massage toàn thân bằng hệ thống ôn tuyền thủy liệu pháp, Tự do thả mình trong hồ khoáng nóng rộng 1,350m2, Trải nghiệm tắm thác khoáng và hồ khoáng tràn, Miễn phí di chuyển bằng xe điện, sử dụng khăn, đồ tắm và tủ locker.

Cano 2 chiều + tắm bùn (350.000đ)
Tắm bùn Hòn Tằm 02

Tắm Bùn Hòn Tằm

Tắm bùn Hòn Tằm 03

Tắm bùn Hòn Tằm - Gói 02

Vé tắm bùn hòn Tằm, Nước uống chào đón, Ngân bùn khoáng nóng trong bồn 20 phút, Massage toàn thân bằng hệ thống ôn tuyền thủy liệu pháp, Tự do thả mình trong hồ khoáng nóng rộng 1,350m2, Trải nghiệm tắm thác khoáng và hồ khoáng tràn, ăn trưa tại nhà hàng Hồn Việt, Miễn phí duy chuyển bằng xe điện, sử dụng khăn, đồ tắm và tủ locker.

Tắm bùn + ăn trưa (450,000đ)
Chú ý: chưa bao gồm thuê ca nô riêng

Tắm bùn Hòn Tằm - Gói 04

Vé tắm bùn hòn Tằm, Nước uống chào đón, Ngân bùn khoáng nóng trong bồn 20 phút, Massage toàn thân bằng hệ thống ôn tuyền thủy liệu pháp, Tự do thả mình trong hồ khoáng nóng rộng 1,350m2, Trải nghiệm tắm thác khoáng và hồ khoáng tràn, Miễn phí duy chuyển bằng xe điện, sử dụng khăn, đồ tắm và tủ locker.

Tắm bùn (250.000đ)
Chú ý: chưa bao gồm thuê ca nô riêng
Tắm bùn Hòn Tằm 04
Seaday 01

Vé hòn Tằm bao gồm: Vé ca nô 2 chiều, Nước uống chào đón, vé vào cổng khu sparkling waves, Các tiện ích bãi biễn: Dù, ghế tắm nắng, nệm được cung cấp, Sử dụng hồ bơi rông 2,400m2 với phao bơi có sẳn, Thể thao nước chèo thuyền kayak, Thỏa sức với các trò chơi Floating Park, Khuấy động thế giới âm nhạc với các vũ đạo biển vui tươi sôi động, Thưởng thức buffet trưa tại khu vui chơi Merperle Sparkling Waves. Thưởng thức trái cây tươi, Miễn phí sử dụng khăn và tủ locker.

Ca nô 2 chiều + vé khu sparkling waves + buffet trưa (560,000đ)
Tắm bùn Hòn Tằm 05
Tắm bùn Hòn Tằm 06
Seaday 02

Vé hòn Tằm bao gồm: Nước uống chào đón, Vé vào cổng khu sparkling waves, Các tiện ích bãi biễn: Dù, ghế tắm nắng, nệm được cung cấp, Sử dụng hồ bơi rông 2,400m2 với phao bơi có sẳn, Thể thao nước chèo thuyền kayak, Thỏa sức với các trò chơi Floating Park, Khuấy động thế giới âm nhạc với các vũ đạo biển vui tươi sôi động, Thưởng thức buffet trưa tại khu vui chơi Merperle Sparkling Waver, Thưởng thức trái cây tươi, Miễn phí sử dụng khăn và tủ locker.

Khu sparkling waves + buffet trưa (470,000đ)
Chú ý: chưa bao gồm thuê ca nô riêng

Seaday 03

Vé hòn Tằm bao gồm: Nước uống chào đón, Vé vào cổng khu sparkling waves, Các tiện ích bãi biễn: Dù, ghế tắm nắng, nệm được cung cấp, Sử dụng hồ bơi rông 2,400m2 với phao bơi có sẳn, Thể thao nước chèo thuyền kayak, Thỏa sức với các trò chơi Floating Park, Khuấy động thế giới âm nhạc với các vũ đạo biển vui tươi sôi động,Thưởng thức trái cây tươi, Miễn phí sử dụng khăn và tủ locker.

Khu sparkling waves (250,000đ)
Chú ý: chưa bao gồm thuê ca nô riêng
Tắm bùn Hòn Tằm 07
Call Now Button