Lưu trữ thẻ: Giá vé tham quan hòn tằm

Giá vé tham quan Hòn Tằm

giá vé tham quan hòn tằm

Giá vé tham quan Hòn Tằm 2024 Kể từ ngày 01/01/2024, khu du lịch Hòn Tằm thay đổi 1 số nội dung + áp dụng chính sách giá mới. Cụ thể như sau: Vé tắm bùn Hòn Tằm Dịch vụ Vé người lớn Vé trẻ em Gói 1 Cano vận chuyển, ăn trưa, tắm bùn, […]